Μηχανολογικά Έργα

1. Γυμναστήρια:
• Ηλιοθερμικό σύστημα θέρμανσης κολυμβητικής δεξαμενής καθόλη την διάρκεια του έτους
• Χρήση αντλίας θερμότητας για ice-bath
• Έξυπνο σύστημα διαχείρισης ενέργειας (EMS)

2. Κτιριακά Συγκροτήματα:
• Ηλιοθερμικό σύστημα θέρμανσης κολυμβητικής δεξαμενής καθόλη τη διάρκεια του έτους
• Παραγωγή ζεστού νερού με τη χρήση ηλιακών πλαισίων και αποθήκευση αυτού σε κύλινδρο ζεστού νερού
• Έξυπνο σύστημα διαχείρισης ενέργειας (EMS)

3. Εκθεσιακοί χώροι:
• Θέρμανση & ψύξη μέσο ακτινοβολίας σε πάτωμα και νταβάνι με τη χρήση αντλίας θερμότητας
• Τεχνικός εξαερισμός με ανάκτηση θερμότητας και αφύγρανση
• Έξυπνο σύστημα διαχείρισης ενέργειας (EMS)

4. Ηλιοθερμικά Συστήματα:
• Ηλιοθερμικά Σύστημα – Ιδιωτικής Σχολής Λευκωσία δυναμικότητας 80kW- 2016
• Ηλιοθερμικά Συστήματα- Ιδιωτικής Σχολής Λεμεσός δυναμικότητας 100kW-2019

5. Κατοικίες (Μοντέλο εγκατάστασης τύπου 1):
• Ενδοδαπέδια θέρμανσης με τη χρήση αντλίας θερμότητας
• Χωστά κλιματιστικά νερού στους κοινόχρηστους χώρους του ισογείου με τη χρήση αντλίας θερμότητας και έξυπνο σύστημα
• Παραγωγή ζεστού νερού με τη χρήση ηλιακών πλαισίων και αποθήκευση αυτού σε κύλινδρο ζεστού νερού
• Έξυπνο σύστημα διαχείρισης ενέργειας (EMS)
• Αποχετεύσεις- υδραυλικά- κλιματισμός- θέρμανση- τεχνικός εξαερισμός

6. Κατοικίες (Μοντέλο εγκατάστασης τύπου 2):
• Θερμαντικά σώματα με τη χρήση αντλίας θερμότητας
• Χωστά κλιματιστικά νερού στους κοινόχρηστους χώρους του ισογείου με τη χρήση αντλίας θερμότητας και έξυπνο σύστημα
• Παραγωγή ζεστού νερού με τη χρήση ηλιακών πλαισίων και αποθήκευση αυτού σε κύλινδρο ζεστού νερού χρήσης
• Αποχετεύσεις- υδραυλικά- κλιματισμός- θέρμανση- τεχνικός εξαερισμός
• Έξυπνο σύστημα διαχείρισης ενέργειας (EMS)

7. Κατοικίες (Μοντέλο εγκατάστασης τύπου 3):
• Ενδοδαπέδια θέρμανσης με τη χρήση αντλίας θερμότητας
• Χωστά κλιματιστικά νερού στους κοινόχρηστους χώρους του ισογείου με τη χρήση αντλίας θερμότητας και έξυπνο σύστημα
• Παραγωγή ζεστού νερού με τη χρήση ηλιακών πλαισίων και αποθήκευση αυτού σε κύλινδρο ζεστού νερού χρήσης
• Ηλιοθερμικό σύστημα θέρμανσης κολυμβητικής δεξαμενής καθόλη τη διάρκεια του έτους
• Ενεργειακό τζάκι συνδεδεμένο με το σύστημα θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης
• Αποχετεύσεις- υδραυλικά- κλιματισμός- θέρμανση- τεχνικός εξαερισμός
• Έξυπνο σύστημα διαχείρισης ενέργειας (EMS)

8. Κατοικίες (Μοντέλο εγκατάστασης τύπου 4):
• Θερμαντικά σώματα με τη χρήση αντλίας θερμότητας
• Χωστά κλιματιστικά νερού στους κοινόχρηστους χώρους του ισογείου με τη χρήση αντλίας θερμότητας και έξυπνο σύστημα
• Παραγωγή ζεστού νερού με τη χρήση ηλιακών πλαισίων και αποθήκευση αυτού σε κύλινδρο ζεστού νερού χρήσης
• Ενεργειακό τζάκι συνδεδεμένο με το σύστημα θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης
• Αποχετεύσεις- υδραυλικά- κλιματισμός- θέρμανση- τεχνικός εξαερισμός
• Έξυπνο σύστημα διαχείρισης ενέργειας (EMS)

GO GREEN SAVE ENERGY

Μάθετε περισσότερα για τα έργα μας

Ενημερώστε τη φιλική μας ομάδα πωλήσεων μας για τις ανάγκες σας και ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας προκειμένου να σας βοηθήσει να επιλέξετε την κατάλληλη λύση για το σπίτι, την επιχείρηση ή το ακίνητό σας.