Συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων

Διασφαλίζουμε την μέγιστη απόδοση των φωτοβολταϊκών συστημάτων σας

Πολλοί άνθρωποι επωφελούνται από την καθαρή, χαμηλού κόστους ενέργεια που παράγεται από το ηλιοθερμικό τους σύστημα. Ωστόσο, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το σύστημά σας αποδίδει στο βέλτιστο επίπεδο, ώστε να συνεχίσετε να αποκομίζετε οφέλη για πολλά χρόνια.
Η Cypenergia εγκαινίασε μια νέα υπηρεσία συντήρησης για αυτά τα συστήματα ώστε να παρέχει στους πελάτες της μια υπηρεσία χωρίς προβλήματα.

Η συντήρηση που πραγματοποιείται από τους τεχνικούς της Cypenergia είναι μια σειρά από ρουτίνες επαλήθευσης των φωτοβολταϊκών πλαισίων, των μετατροπέων, των μπαταριών και των καλωδίων. Με αυτόν τον τρόπο, εγγυόμαστε στους ιδιοκτήτες ότι τα συστήματά τους λειτουργούν με την μέγιστη αποδοτικότητά τους, αποφεύγοντας μελλοντικά προβλήματα ή σοβαρές βλάβες που μπορεί να προκαλέσουν χαμηλή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και απώλειες απόδοσης.

Ο μετατροπέας (inverter) δεν απαιτεί σημαντική συντήρηση. Ωστόσο, συνιστάται να γίνεται μία φορά το χρόνο. Το σέρβις του μετατροπέα ελέγχει για βρωμιά (σκόνη, αγριόχορτα ή άλλα υπολείμματα) που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ισχύος και ανεπαρκή ψύξη. Ελέγχουμε επίσης ότι τα παραγόμενα δεδομένα από τον μετατροπέα είναι λογικά και συμπίπτουν με αυτά που είναι ορατά στην οθόνη του.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου συντήρησης, επαληθεύουμε τη σωστή λειτουργία του συστήματος ψύξης του ανεμιστήρα, πραγματοποιούμε ελέγχους αντίστροφης συναρμολόγησης και καθαρίζουμε τους μηχανισμούς κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Κατά τη διάρκεια της συντήρησης του μετατροπέα, θα ελεγχθούν και θα καθαριστούν οι αεραγωγοί εξαερισμού. Ο μετατροπέας διαθέτει αεραγωγούς εξαερισμού και στις δύο πλευρές και καθώς ο αναρροφά αέρα μέσω του ανεμιστήρα στο κάτω μέρος, τον αφήνει να διαφύγει στην άλλη πλευρά. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να ξεκλειδώσετε και να καθαρίσετε τους αεραγωγούς εξαερισμού στο εσωτερικό του μετατροπέα για να επιτύχετε μεγαλύτερη απαγωγή θερμότητας για το σύστημα ψύξης.

Ελέγχουμε τη φθορά του Ηλεκτρονικού Ηλιακού Διακόπτη, διασφαλίζοντας ότι οι σύνδεσμοι ή οι ακροδέκτες δεν παρουσιάζουν σημάδια αποχρωματισμού λόγω θέρμανσης από υπερφόρτωση ή βλάβη από βραχυκύκλωμα.

Τα φωτοβολταϊκά (PV) συστήματα δεν απαιτούν συνεχή συντήρηση. Ωστόσο, συνιστάται να διατηρείται καθαρή η μπροστινή πλευρά (γυάλινη πλευρά) της μονάδας, ώστε να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή ενέργειας δεν επηρεάζεται. Η απομάκρυνση της σκόνης ή των υπολειμμάτων πραγματοποιείται με τη χρήση πανιού μικροϊνών και αιθανόλης στο γυαλί των φωτοβολταϊκών πλαισίων. Οι τεχνικοί της Cypenergia θα εκτελέσουν μια σειρά δοκιμών για να επαληθεύσουν την τάση κάθε πάνελ. Οι δοκιμές αυτές αναλύουν κατά πόσον τα πάνελ έχουν
ελαττώματα παραγωγής και θερμά σημεία που μπορούν να προκαλέσουν μείωση της τάσης. Οι τεχνικοί μας θα ελέγξουν επίσης τις ηλεκτρικές συνδέσεις για να διασφαλίσουν ότι είναι καλά ρυθμισμένες και δεν παρουσιάζουν σημάδια οξείδωσης.

Συνδέσεις και ακροδέκτες (συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων για τη σύνδεση προστασίας γείωσης και την επανασύσφιξη όλων των σημείων ακροδεκτών): Μια σύνδεση ακροδεκτών που δεν κάνει σωστή φυσική επαφή μπορεί πάντα να δημιουργήσει ηλεκτρικό τόξο, το οποίο μπορεί να προκαλέσει αύξηση της θερμοκρασίας, ακόμη και σπινθήρα ή βραχυκύκλωμα, προκαλώντας πιθανή λειτουργική βλάβη στη συσκευή. Για να αποφύγετε ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα με τη συσκευή στο μέλλον, είναι απαραίτητο να ελέγξετε αν υπάρχουν μηχανικές ή ηλεκτρικές καταπονήσεις υπερφόρτωσης. Ως εκ τούτου, σε συγκεκριμένα φωτοβολταϊκά συστήματα (OFF-GRID), η συντήρηση της μπαταρίας είναι ζωτικής σημασίας. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, συνιστάται η περιοδική παρατήρηση της στάθμης του νερού σε κάθε θάλαμο. Εάν η στάθμη του νερού είναι χαμηλή, πρέπει να χρησιμοποιηθεί απομεταλλωμένο νερό για τη σταθεροποίηση της στάθμης του νερού.
Επιπλέον, οι ακροδέκτες πρέπει να επιθεωρούνται για να ελέγχεται αν παρουσιάζουν σημάδια διάβρωσης και αν είναι καλά ρυθμισμένοι. Τέλος, πρέπει να ελέγχεται αν υπάρχει θείωση που σημαίνει ότι υπάρχουν αέρια στην μπαταρία και, επομένως, βλάβη του συστήματος ελέγχου φόρτισης. Οι ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών μπορούν να κάνουν ελέγχους ρουτίνας (καθημερινά / μηνιαία / τριμηνιαία) για να βοηθήσουν στην πρόληψη πιθανών ζημιών..

GO GREEN SAVE ENERGY

Ενδιαφέρεστε για την συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων;

Ενημερώστε μας για τις ανάγκες σας και συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας προκειμένου να επιλέξετε την κατάλληλη λύση για το ακίνητό σας.