Επισκόπηση Eταιρείας

Cypenergia

Από το 2012, η Cypenergia παρέχει ηλιακές λύσεις ολικής ανάθεσης προσαρμοσμένες στις προσωπικές ανάγκες του κάθε πελάτη.

Τα επιτεύγματά μας κατατάσσουν την εταιρεία μας μεταξύ των ηγετών στον τομέα της ενέργειας στην Κύπρο, με εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης ηλιακών σταθμών που μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε πράσινα περιουσιακά στοιχεία μεγιστοποιώντας την αξία και ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους. Η εμπειρία και οι αποδεδειγμένες μας ικανότητές μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε όλους τους τομείς στο πλαίσιο ενός έργου Ηλιακής Ανάπτυξης από την κλίμακα κοινής ωφέλειας, τις συγκεντρωτικές και τις κατανεμημένες λύσεις ηλιακής ενέργειας. Η CYPENERGIA έχει την ικανότητα να αναπτύσσει, να κατασκευάζει, να λειτουργεί και να βελτιστοποιεί τη λειτουργία ηλιακών έργων που χρησιμοποιούν πάρκα φωτοβολταϊκής (PV) τεχνολογίας.

Επιχειρηματικό Μοντέλο Ολικής Ανάθεσης

Η Cypenergia μπορεί να παράσχει σκοπιμότητα, λεπτομερή σχεδιασμό, διαχείριση έργου μέχρι την κατασκευή, σύνδεση του σταθμού με το δίκτυο ΑΗΚ, χρηματοδότηση, ιδιοκτησία, πώληση περιουσιακών στοιχείων ή συνεχή παραγωγή ενέργειας. Προετοιμασία σύμβασης με λεπτομερές χρονοδιάγραμμα παράδοσης και γραπτή εγγύηση για διατήρηση των υψηλών προτύπων λειτουργίας και απόδοσης που διασφαλίζουν την ασφάλεια του πελάτη. Η Cypenergia παρέχει επίσης πλήρη πληροφόρηση σχετικά με το κόστος μιας επένδυσης, την προβλεπόμενη απόδοση IRR από περιοχή σε περιοχή, τις διοικητικές κυβερνητικές διαδικασίες, όπως: λεπτομερείς γραπτές τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες, αρχιτεκτονικά σχέδια, πλήρη τεκμηρίωση της επιλογής του εξοπλισμού και των υλικών κατασκευής, εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του έργου και κόστος λειτουργίας/συντήρησης. Προετοιμάζουμε όλες τις οικονομικές και τεχνικές μελέτες που θα απαιτηθούν από τη ΡΑΕΚ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου) που είναι υπεύθυνη για την έκδοση της τελικής άδειας παραγωγής

Η Cypenergia αναλαμβάνει την ακόλουθη δέσμευση έναντι του πελάτη:

  • Αυστηρή επίβλεψη καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής από εκπαιδευμένους εργοδηγούς για ποιοτική κατασκευή και απόλυτη τήρηση του χρονοδιαγράμματος και των προτύπων ασφαλείας.
  • Προσεκτικά εκπαιδευμένο και τοπικά οργανωμένο τεχνικό τμήμα για άμεση παρέμβαση και την ταχεία επίλυση τεχνικών ζητημάτων.
  • Οργανωμένες αποθήκες με ανταλλακτικά και αποθέματα υλικών από όλα τα εγκατεστημένα μηχανήματα στα πάρκα των πελατών της.

GO GREEN SAVE ENERGY

Ενδιαφέρεστε για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος η άλλης ολοκληρωμένης λύσης εξοικονόμησης ενέργειας;

Ενημερώστε τη φιλική μας ομάδα πωλήσεων μας για τις ανάγκες σας και ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας προκειμένου να σας βοηθήσει να επιλέξετε την κατάλληλη λύση για το σπίτι, την επιχείρηση ή το ακίνητό σας.