Οικιακά Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Τι είναι το Net Metering

Η μέθοδος συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering) είναι ένας μηχανισμός συμψηφισμού που πιστώνει τους ιδιοκτήτες συστημάτων ηλιακής ενέργειας για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν. Για παράδειγμα, ένας οικιακός πελάτης έχει ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στη στέγη του. Αυτό το σύστημα μπορεί να παράγει περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από όση χρησιμοποιεί το σπίτι κατά τις ώρες με ηλιοφάνεια. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι περισσότεροι πελάτες ηλιακής ενέργειας παράγουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από όση καταναλώνουν. Το Net Metering τους επιτρέπει να εξάγουν αυτή την ενέργεια στο δίκτυο και να μειώσουν τους μελλοντικούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Συνεπώς, οι πελάτες χρεώνονται μόνο για την «καθαρή» χρήση ενέργειας. Το Net Metering επιτρέπει στους πελάτες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας να παράγουν την ηλεκτρική τους ενέργεια καθαρά και αποδοτικά.

Το Net Metering εφαρμόζεται με τη χρήση ΑΠΕ, Συστημάτων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, σε Στεγαστικές Μονάδες. Το Net Metering παράγει KWh. Εάν η παραγωγή KWh είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση, τότε η εξοικονόμηση μεταφέρεται στον επόμενο λογαριασμό της Α.Η.Κ. Ο τελικός συμψηφισμός για τους λογαριασμούς του Φεβρουαρίου λήγει σε ζυγούς αριθμούς, ενώ του Μαρτίου λήγει σε περιττούς αριθμούς. Είναι ο συμψηφισμός της παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας και εφαρμόζεται για τα φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε διάφορες χώρες όπως η Κύπρος, η Ιταλία, η Γερμανία, η Δανία και η ΗΠΑ.

Πως δουλεύει το Net Metering

Το Νet Μetering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος της ενέργειας που καταναλώνει ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο Α.Η.Κ. για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας που παράγει το φωτοβολταϊκό του σύστημα. Ο όρος «net» προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας σε μία ορισμένη χρονική περίοδο.

Η περίοδος αυτή είναι συνήθως ο κάθε κύκλος καταμέτρησης και τιμολόγησης της καταναλισκόμενης ενέργειας. Αν υπάρχει περίσσεια ενέργειας, αυτή συνήθως δεν χάνεται για τον καταναλωτή αλλά συμψηφίζεται για μια ορισμένη χρονική περίοδο οπότε και γίνεται η τελική εκκαθάριση. Η περίοδος αυτή σύμφωνα με την τελευταία υπουργική απόφαση ορίζεται στους 12 μήνες.

Γιατί Net Metering;

Με τη μέθοδο του Net Metering ο ιδιώτης ή ο επαγγελματίας μπορεί να εκμεταλλευτεί τις επιχορηγήσεις που δίνονται κατά καιρούς είτε από τη ΕΕ ή το κράτος οι οποίες μπορούν να επιδοτήσουν μέρος των επενδύσεων για φωτοβολταϊκά. Ακόμα και αν όμως οι επιχορηγήσεις περιοριστούν, το κόστος κατασκευής ενός φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να αποσβεστεί σε διάστημα μερικών χρόνων. Επιπλέον, η σημαντική εξοικονόμηση στο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων για τη μεταφορά του, σε συνδυασμό με τις ανταγωνιστικές τιμές προμήθειας και εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθιστούν την επιλογή του Net Metering συμφέρουσα για την πλειονότητα των νοικοκυριών αλλά και των επιχειρήσεων.

Η μέθοδος αυτή δίνει επίσης κίνητρο ώστε να καλυφθεί ένα μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης χρησιμοποιώντας ηλεκτρική ενέργεια και δίνει ώθηση σε εναλλακτικές και σύγχρονες μορφές θέρμανσης όπως οι αντλίες θερμότητας, κάνοντας έτσι ένα βήμα παραπάνω για την απεξάρτηση από τις διακυμάνσεις της τιμής του ρυπογόνου πετρελαίου ή του φυσικού αερίου.

Η κατανάλωση γίνεται κοντά στην παραγωγή μειώνοντας τις απώλειες που παρατηρούνται κατά τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργεια. Η χώρα μας απαλλάσσεται από ενεργειακές εξαρτήσεις και τις διακυμάνσεις του κόστους ενώ μειώνονται σημαντικά οι εκπομπές CO2. Επιπλέον, μειώνεται η επιβάρυνση του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων των περιοχών των γειτονικών σε εργοστάσια παραγωγής ρεύματος με ορυκτά καύσιμα

Τι είναι το Net Billing

Το Net Billing είναι μια λογική ιδιοκατανάλωσης κατά την οποία οικήματα, εμπορικά ή βιομηχανικά υποστατικά παράγει μέρος της κατανάλωσης του από ένα Φωτοβολταϊκό Σύστημα και άρα εξοικονομεί ενέργεια καθώς η περίσσεια παραγωγή διοχετεύεται στο δίκτυο της Α.Η.Κ. Το πλεόνασμα αποζημιώνεται με μορφή πίστωσης στους λογαριασμούς ρεύματος.
Στο σχέδιο εμπίπτουν όλα τα εμπορικά και βιομηχανικά υποστατικά με υψηλές καταναλώσεις και αφορά Φωτοβολταϊκά Συστήματα με εγκατεστημένη ισχύ από 10kW έως 10ΜW.

Γιατί να εγκαταστήσω φωτοβολταϊκό σύστημα Net Billing;

Ένα Φωτοβολταϊκό Σύστημα Net Billing μειώνει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο της A.H.Κ. με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση στους λογαριασμούς σας. Επιπλέον, συμβάλλετε στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και επιτυγχάνετε σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά μειώνοντας το κόστος των προϊόντων/υπηρεσιών σας.

GO GREEN SAVE ENERGY

Ενδιαφέρεστε για Εξοικονόμηση Ενέργειας μέσω Φωτοβολταϊκών Συστημάτων;

Ενημερώστε μας για τις ανάγκες σας και συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας προκειμένου να επιλέξετε την κατάλληλη λύση για το ακίνητό σας.