Εμπορικά Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Ολοκληρωμένες λύσεις με άρτιο σχεδιασμό

Από την αρχή της συνεργασίας μας αλλά και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, η CYPENERGIA είναι δίπλα σας. Αναλύουμε τις απαιτήσεις ενός έργου και διασφαλίζουμε τον άρτιο σχεδιασμό, την λειτουργικότητα, την ποιότητα και την ταχύτητα κατασκευής.

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με προσαρμοσμένο κόστος κατασκευής στις δυνατότητες του πελάτη. Προσφέρουμε σύντομη απόσβεση της επένδυσης και υψηλή οικονομική απόδοση για 25 χρόνια.

Τα Οφέλη

Η απόδοση της επένδυσης των φωτοβολταϊκών σε στέγες είναι εξαιρετική και εγγυημένη για 25χρόνια. Λόγω της υψηλής ηλιοφάνειας αλλά και των επερχόμενων κλιματικών αλλαγών, η απόδοση της επένδυσης πιθανώς να είναι ακόμη υψηλότερη από αυτήν που προβλέπεται με τα σημερινά μοντέλα. Με τα σημερινά δεδομένα υπολογίζεται πως κατά μέσο όρο η επένδυση σε φωτοβολταϊκό σύστημα, αποσβένεται σε 4-5 χρόνια.

Το ακριβές οικονομικό όφελος που θα έχει ο επενδυτής από την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος εξαρτάται από την ισχύ της εγκατάστασης, το κόστος της επένδυσης, τον τρόπο χρηματοδότησης και την απόδοσή του συστήματος σε kWh (κιλοβατώρες)

Aπόδοση & Οικονομικό Όφελος

Η απόδοση στα φωτοβολταϊκά συστήματα εξαρτάται από την τοποθεσία της εγκατάστασης, από τον προσανατολισμό και την κλίση της στέγης, από το αν είναι επικλινής στέγη ή δώμα και από τους παράγοντες σκίασης στο συγκεκριμένο σημείο (π.χ.ψηλά δέντρα ή άλλα κτίρια).

Η CYPENERGIA εκπονεί πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη για κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα που εγκαθιστά. Στη μελέτη αυτή υπολογίζονται όλοι οι παραπάνω παράγοντες και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στο τεύχος της μελέτης. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στον επενδυτή να γνωρίζει με ακρίβεια όλες τις παραμέτρους και τα οικονομικά μεγέθη της επένδυσης, από τις προδιαγραφές του εξοπλισμού και το κόστος υλοποίησης έως την απόδοση σε kWh για το συγκεκριμένο σημείο, τα ετήσια έσοδα, το χρόνο απόσβεσης και το οικονομικό όφελος.

Πλεονεκτήματα με την CYPENERGIA

Επίσκεψη στο χώρο σας για έλεγχο του υφιστάμενου έργου

Ενημέρωση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας προσφέροντας τις κατάλληλες λύσεις σύμφωνα πάντα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε έργου

Ενημέρωση για τυχόν χρηματοδοτήσεις από κυβερνητικούς οργανισμούς ή τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη ολοκληρωμένη κατασκευή του φωτοβολταϊκού συστήματος

Κατασκευή με τα καταλληλότερα υλικά για την μέγιστη απόδοση του συστήματος

Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του φωτοβολταϊκού συστήματος

Αυστηρή επίβλεψη καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής από εκπαιδευμένους εργοδηγούς για ποιοτική κατασκευή και απόλυτη συμμόρφωση με το χρονοδιάγραμμα και τα πρότυπα ασφαλείας.

Προσεκτικά εκπαιδευμένο και τοπικά οργανωμένο τεχνικό τμήμα για άμεση παρέμβαση και ταχεία επίλυση τεχνικών ζητημάτων.

Εγγύηση και παρακολούθηση απόδοσης φωτοβολταϊκού συστήματος

Οργανωμένες αποθήκες με ανταλλακτικά και υλικά από όλα τα μηχανήματα που είναι εγκατεστημένα για εξυπηρέτηση των πελατών της.

GO GREEN SAVE ENERGY

Ενδιαφέρεστε έξυπνο σύστημα διαχείρισης ενέργειας

Ενημερώστε μας για τις ανάγκες σας και συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας προκειμένου να επιλέξετε την κατάλληλη λύση για το ακίνητό σας.